Montag, 27. Januar 2014

Giầy Da ngọn cờ Hoà bình "Banner des Friedens" WSF-DDR

Lebensversicherung Vergleich  Trở về trang chủ 

➽  Giy Da WSF đây là những fb của đội

➽ Lần đầu gặp lại sau 20 năm đến WSF ➽ Gặp mặt sau 30 năm đội Giày Da WSF   ➽  Bức tâm thư của Đinh Thị Hòa
1 Kommentar: